żywica poliestrowa

Żywica poliestrowa przystosowana jest do nakładania ręcznego w celu wykonania szybkich napraw większych ubytków powierzchniowych spowodowanych np: korozją. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i wytrzymałością mechaniczną. W połączeniu z Matą Szklaną Polfill idealnie tworzy mocny i sprężysty laminat, odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie warunków atmosferycznych, rozcieńczonych kawasów, benzyny, smarów i olejów. Po utwardzeniu można poddawać go obróbce ściernej oraz szpachlować w celu uzyskania odpowiedniej gładkości.

Charakterystyka:

Żywica poliestrowa przystosowana jest do nakładania ręcznego w celu wykonania szybkich napraw ubytków powierzchniowych. W połączeniu z matą szklaną służy do napraw dziur i skorodowanych części karoserii. Poprawnie wykonany laminat wzmacnia i usztywnia laminaty poliestrowe oraz powierzchnie metalowe. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i wytrzymałością mechaniczną. Jest odporny na działanie warunków atmosferycznych, rozcieńczonych kwasów, benzyny, smarów i olejów. Laminat po utwardzeniu można poddawać obróbce ściernej oraz szpachlować w celu uzyskania odpowiedniej gładkości.

Podłoże:

  • stal,
  • laminaty poliestrowe,
  • aluminium,
  • stare powłoki lakierowe
Nie nakładać bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe

Przygotowanie podłoża:

  1. Obrabiane powierzchnie odtłuścić, przeszlifować i oczyścić.
  2. Ponownie odtłuścić, a następnie dokładnie osuszyć.

Przygotowanie maty szklanej:

Przygotować odpowiedni kawałek maty szklanej, tak aby mata zachodziła co najmniej 2 cm poza granicę uszkodzonego miejsca.

Przygotowanie żywicy:

Wymieszać dokładnie do uzyskania jednolitej masy 100 części wagowych żywicy poliestrowej z 2-3 częściami wagowymi utwardzacza.

Czas nanoszenia po wymieszaniu z utwardzaczem 10-15 minut w 20°C.
Nie należy przekraczać zalecanych ilości utwardzacza.

Nanoszenie:

  1. Nanieść pędzlem żywicę wymieszaną z utwardzaczem na oczyszczone miejsce.
  2. Nałożyć matę, docisnąć i przesycić żywicą za pomocą pędzla – można nakładać kilka warstw maty.
Minimalna temperatura pracy 10°C. Nie wlewać do puszki niezużytej, wymieszanej z utwardzaczem żywicy.

Czas wysychania:

45 minut/20°C. Po utwardzeniu powierzchnię laminatu można obrabiać mechanicznie lub wyrównać za pomocą szpachlówki poliestrowej.

Temperatura poniżej 20°C wydłuża czas wysychania.
Szlifowanie

Szlifowanie wstępne wykonać papierem ściernym P80-P120.

Właściwości fizykochemiczne:

Ciecz bary niebieskiej o charakterystycznym, aromatycznym zapachu, zawierająca styren. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia: 540g/l.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu, w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji.

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

Stosowany utwardzacz:

Nadtlenek 2-butanonu –Metox 50.

Czyszczenie sprzętu:

Aceton, rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.