żywica naprawcza

Żywica naprawcza w połączeniu z Matą Szklaną Polfill przeznaczona jest do wypełniania znacznych ubytków materiału oraz miejsc skorodowanych po uprzednim ich oczyszczeniu w karoseriach samochodowych, przyczepach kampingowych, łodziach i jachtach. Wzmacnia i usztywnia naprawiany element. Tworzy bardzo sprężysty laminat, odporny na uszkodzenia mechaniczne, działanie warunków atmosferycznych, benzyn, smarów, rozcieńczonych kwasów oraz wysokich temperatur (do 80ºC). Po utwardzeniu można poddawać go obróbce ściernej oraz pokrywać dowolnymi szpachlówkami Polfill w celu uzyskania odpowiedniej gładkości.

Charakterystyka:

Żywica naprawcza przeznaczona jest do nakładania ręcznego, w celu wykonania napraw ubytków powierzchni. W połączeniu z konfekcjonowanymi matami szklanymi Polfill poprawnie wykonany laminat, tworzy elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne układ. Zaletą którego jest odporność na działanie czynników atmosferycznych, smarów, olejów, rozcieńczonych kwasów, co pozwala na szerokie zastosowanie go w szkutnictwie, motoryzacji jak i również w budownictwie.

Podłoże:

 • stal,
 • drewno,
 • metal,
 • laminaty
 • poliestrowe,
 • aluminium,
 • stare powłoki lakierowe
Nie nakładać bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

Przygotowanie podłoża:

 1. Obrabiane powierzchnie odtłuścić, przeszlifować i oczyścić.
 2. Ponownie odtłuścić, a następnie dokładnie osuszyć.

Przygotowanie maty szklanej:

Przygotować odpowiedni kawałek maty szklanej, tak aby mata zachodziła co najmniej 2 cm poza granicę uszkodzonego miejsca.

Przygotowanie żywicy:

Wymieszać dokładnie do uzyskania jednolitej barwy 100 części wagowych żywicy poliestrowej z 2-3 częściami wagowymi utwardzacza.

Czas nanoszenia po wymieszaniu z utwardzaczem 10-15 minut w 20°C.
Nie należy przekraczać zalecanych ilości utwardzacza.

Nanoszenie:

 1. Nanieść pędzlem żywicę wymieszaną z utwardzaczem na oczyszczone miejsce.
 2. Nałożyć matę, docisnąć i przesycić żywicą za pomocą pędzla. W zależności od uszkodzenia można nałożyć kilka warstw.
Minimalna temperatura pracy 10°C. Nie wlewać do puszki niezużytej, wymieszanej z utwardzaczem żywicy.

Czas wysychania:

45 minut/20°C. Po utwardzeniu powierzchnię laminatu można obrabiać mechanicznie lub wyrównać za pomocą szpachlówki poliestrowej.

Temperatura poniżej 20°C wydłuża czas wysychania.
Szlifowanie

Szlifowanie wstępne wykonać papierem ściernym P80-P120.

Właściwości fizykochemiczne:

Żywica –ciecz bary żółtej o charakterystycznym, aromatycznym zapachu, zawierająca styren. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia: 540g/l.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu, w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji.

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

Stosowany utwardzacz:

Nadtlenek dwubenzoilu pasta.

Czyszczenie sprzętu:

Aceton, rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.