zestaw naprawczy

Składa się z maty szklanej, utwardzacza oraz żywicy poliestrowej. Przeznaczony do wykonania samodzielnych napraw niewielkich oraz średniej wielkości ubytków materiału, spowodowanych np.: korozją w karoseriach samochodowych, przyczepach campingowych łodziach i jachtach. Uzyskany po utwardzeniu laminat wzmacnia i usztywnia konstrukcję naprawianego elementu, jest odporny na działanie warunków atmosferycznych, benzyny, smarów, olejów, rozcieńczonych kwasów i zasad oraz wysokich temperatur (do 80ºC).

Charakterystyka:

W skład zestawu wchodzą żywica poliestrowa -242g, utwardzacz -8g, mata szklana -0,25 m2. Zestaw przeznaczony jest do wypełniania znacznych ubytków materiału ( powstałych w wyniku np. korozji), wzmacniania i usztywniania powierzchni wykonanych z metalu jak i tworzyw sztucznych. Uzyskany po utwardzeniu poprawnie wykonany laminat jest odporny na działanie warunków atmosferycznych, benzyny, smarów, rozcieńczonych kwasów oraz wysokich temperatur (do 80°C); posiada dużą wytrzymałość mechaniczną, może być szlifowany i pokrywany szpachlówkami poliestrowymi w celu uzyskania powłoki o odpowiedniej gładkości.

Podłoże:

  • stal,
  • drewno,
  • metal,
  • laminaty poliestrowe,
  • aluminium,
  • stare powłoki lakierowe
Nie nakładać bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

Przygotowanie podłoża:

  1. Obrabiane powierzchnie odtłuścić, przeszlifować i oczyścić.
  2. Ponownie odtłuścić, a następnie dokładnie osuszyć.

Przygotowanie maty szklanej:

Przygotować odpowiedni kawałek maty szklanej, tak aby mata zachodziła co najmniej 2 cm poza granicę uszkodzonego miejsca.

Przygotowanie żywicy:

Wymieszać dokładnie do uzyskania jednolitej masy 100 części wagowych żywicy poliestrowej z 2-3 częściami wagowymi utwardzacza.

Czas nanoszenia po wymieszaniu z utwardzaczem 10-15 minut w 20°C.
Nie należy przekraczać zalecanych ilości utwardzacza.

Nanoszenie:

  1. Nanieść pędzlem żywicę wymieszaną z utwardzaczem na oczyszczone miejsce.
  2. Nałożyć matę, docisnąć i przesycić żywicą za pomocą pędzla – można nakładać kilka warstw maty.
Minimalna temperatura pracy 10°C. Nie wlewać do puszki niezużytej, wymieszanej z utwardzaczem żywicy.

Czas wysychania:

45 minut/20°C. Po utwardzeniu powierzchnię laminatu można obrabiać mechanicznie lub wyrównać za pomocą szpachlówki poliestrowej.

Temperatura poniżej 20°C wydłuża czas wysychania.
Szlifowanie

Szlifowanie wstępne wykonać papierem ściernym P80-P120.

Właściwości fizykochemiczne:

Żywica – ciecz barwy lekko żółtej o charakterystycznym, aromatycznym zapachu, zawierająca styren. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia: 540g/l.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu, w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji.

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

Stosowany utwardzacz:

Nadtlenek dwubenzoilu pasta

Czyszczenie sprzętu:

Aceton, rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.