Rozpuszczalnik nitro

Charakterystyka:

Wysokiej jakości produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych (farb, lakierów, emalii itp.). Może służyć również do mycia i czyszczenia sprzętu malarskiego oraz zabrudzonych elementów po malowaniu.

Sposób użycia:

Rozcieńczanie – postępować zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu rozcieńczanego. Przeprowadzić próbę przy użyciu małej ilości produktu.

Czyszczenie pędzli, narzędzi i zabrudzonych elementów – oczyszczane elementy zanurzyć w rozpuszczalniku lub przecierać namoczoną w rozpuszczalniku szmatką bądź pędzlem. Następnie wytrzeć czystą, suchą szmatką. Czynność powtarzać, aż do uzyskania pożądanego efektu.

Właściwości fizykochemiczne:

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym, aromatycznym zapachu. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia: < 850g/l.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu,w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji.

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.