Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych

Charakterystyka:

Wysokiej jakości rozcieńczalnik stanowiący mieszaninę rozpuszczalników organicznych. Przeznaczony do rozcieńczania produktów akrylowych (podkładów i lakierów bezbarwnych), w celu uzyskania ściśle określonych parametrów natryskowych wyrobów.

Stosowanie:

Rozcieńczanie produktów akrylowych prowadzić zgodnie z danymi zawartymi w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.

Właściwości fizykochemiczne:

Bezbarwna ciecz o aromatycznym, słodkim zapachu.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu,w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji.

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.