Rozcieńczalnik do cieniowania

Charakterystyka:

Wysokiej jakości rozcieńczalnik przeznaczony do rozpuszczania odkurzu lakierniczego podczas wykonywania napraw miejscowych oraz niwelowania optycznych różnic barwy w strefie przejścia starej powłoki lakierniczej i nowo nałożonej warstwy lakieru akrylowego.

Stosowanie:

Nanosić metodą natryskową cienką warstwę rozcieńczalnika do cieniowania w miejscu styku starej powłoki lakierniczej i nowej warstwy lakieru. Rozcieńczalnik aplikować natychmiast po naniesieniu warstwy nowego lakieru.

Właściwości fizykochemiczne:

Bezbarwna ciecz o aromatycznym, słodkim zapachu.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu,w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

24 miesięce od daty produkcji.

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.