Rozcieńczalnik bazowy

Charakterystyka:

Wysokiej jakości rozcieńczalnik stanowiący mieszaninę rozpuszczalników organicznych. Przeznaczony do rozcieńczania lakierów bazowych stosowanych podczas lakierowania renowacyjnego samochodów osobowych i użytkowych. Dobrze współpracuje z większością baz rozcieńczalnikowych dostępnych na rynku. Zapewnia prawidłowa lepkość wyrobu podczas natrysku oraz jego właściwe wysychanie.

Stosowanie:

Rozcieńczanie produktów prowadzić zgodnie z danymi zawartymi w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.

Właściwości fizykochemiczne:

Bezbarwna ciecz o zapachu estrowo-aromatycznym.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu,w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji.

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.