szpachlówka z włóknem szklanym na laminaty

Wzmocniona ciętym włóknem szklanym szpachlówka poliestrowa. Dzięki zastosowaniu krótkiego włókna szklanego oraz elastycznych żywic produkt posiada dobrą elastyczność, przy równocześnie wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Przeznaczona jest do nakładania na duże powierzchnie, w tym również pionowe, do wypełniania drobnych oraz większych ubytków materiału. Wyróżnia się łatwością w aplikacji oraz podczas obróbki papierem ściernym.

Charakterystyka:

Szpachlówka poliestrowa wzmocniona ciętym włóknem szklanym. Dzięki zastosowaniu krótkiego włókna szklanego oraz elastycznych żywic, szpachlówka ta posiada dobrą elastyczność przy równocześnie wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Przeznaczona jest do nakładania na duże powierzchnie w tym również pionowe, do wypełniania drobnych oraz większych ubytków materiału. Łatwa w aplikacji i obróbce papierem ściernym.

Podłoże:

  • stal,
  • laminaty poliestrowe,
  • aluminium,
  • stare powłoki lakierowe
Nie nakładać bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

Przygotowanie podłoża:

  1. Obrabiane powierzchnie odtłuścić, przeszlifować i oczyścić.
  2. Ponownie odtłuścić, a następnie dokładnie osuszyć.

Przygotowanie szpachlówki:

Wymieszać dokładnie do uzyskania jednolitego koloru 100 części wagowych szpachlówki z 2-3 częściami wagowymi utwardzacza.

Zastosowanie zbyt dużej ilości utwardzacza może spowodować przebarwienie lakieru kryjącego.

Nanoszenie:

  1. Nanosić na podłoże cienkimi warstwami w ciągu 5-6 minut/20°C od przygotowania, w temperaturze co najmniej 10°C

Czas wysychania:

55-65 minut/20°C. Wzrost temperatury otoczenia przyśpiesza proces utwardzania.

Szlifowanie

Szlifowanie wstępne wykonać papierem ściernym P80-P120, szlifowanie wykańczające wykonać papierem ściernym P180 –P240.

Właściwości fizykochemiczne:

Tiksotropowa pasta bary kremowo szarej o charakterystycznym, aromatycznym zapachu, zawierająca styren. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia; 250 g/l.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu,w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji.

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

Stosowany utwardzacz:

Nadtlenek dwubenzoilu pasta

Czyszczenie sprzętu:

Aceton, rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.