Szpachlówka z włóknem szklanym biała

Dwuskładnikowy produkt poliestrowy, który w składzie posiada dodatkowo cięte włókno szklane. Biała barwa pozwala na jeszcze skuteczniejsze maskowanie miejsca, w którym dokonano naprawy. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz dużą elastycznością. Dzięki temu znajduje swoje zastosowanie podczas renowacji samochodów, w przemyśle stoczniowym do wypełniania rys i uszkodzeń w elementach łodzi oraz innych części nienarażonych na stały kontakt z wodą.

Charakterystyka:

Dwuskładnikowa szpachlówka poliestrowa, wzmocniona specjalnym, ciętym włóknem szklanym. Jej biały kolor pozwala na łatwiejszemaskowanie miejsca naprawy przez kolorową warstwę zewnętrzną. Wysoka wytrzymałość mechaniczna przy stosunkowo dużej elastyczności sprawiają, że szpachlówka ta znajduje swoje zastosowanie nie tylko przy renowacji samochodów, ale także w przemyśle stoczniowym do wypełniania rys i uszkodzeń w elementach łodzi, które nie są narażone na stały kontakt z wodą. Łatwa do aplikacji i obróbki.

Podłoże:

  • stal,
  • stal ocynkowana,
  • laminaty poliestrowe,
  • aluminium,
  • stare powłoki lakierowe
Nie nakładać bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

Przygotowanie podłoża:

  1. Obrabiane powierzchnie odtłuścić, przeszlifować i oczyścić.
  2. Ponownie odtłuścić, a następnie dokładnie osuszyć.

Przygotowanie szpachlówki:

Wymieszać dokładnie do uzyskania jednolitego koloru 100 części wagowych szpachlówki z 2-3 częściami wagowymi utwardzacza.

Zastosowanie zbyt dużej ilości utwardzacza może spowodować przebarwienie lakieru kryjącego.

Nanoszenie:

  1. Nanosić na podłoże cienkimi warstwami w ciągu 4-5 minut/20°C od przygotowania, w temperaturze co najmniej 10°C

Czas wysychania:

20-30 minut/20°C. Wzrost temperatury otoczenia przyśpiesza proces utwardzania.

Szlifowanie

Szlifowanie wstępne wykonać papierem ściernym P80-P120, szlifowanie wykańczające wykonać papierem ściernym P180 –P240.

Właściwości fizykochemiczne:

Tiksotropowa pasta bary zielonej o charakterystycznym, aromatycznym zapachu, zawierająca styren. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia; 250 g/l

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu,w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji.

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

Stosowany utwardzacz:

Nadtlenek dwubenzoilu pasta

Czyszczenie sprzętu:

Aceton, rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.