Szpachlówka z pyłem aluminiowym

Produkt poliestrowy wypełniający z dodatkiem pyłu aluminiowego. Dzięki temu wyróżnia się wysoką odpornością działanie wysokich temperatur oraz innych zmian atmosferycznych. Ponadto charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, gładką strukturą oraz elastycznością. Ze względu na swoje właściwości, polecana jest do wypełniania dużych ubytków elementów karoserii narażonych na zmiany temperatur. Szczególnie zalecana przy ciemnych kolorach lakierów samochodowych. Łatwy w obróbce papierem ściernym.

Charakterystyka:

Poliestrowa szpachlówka wypełniająca z dodatkiem pyłu aluminiowego, przeznaczona do wypełniania dużych oraz małych ubytków i nierówności. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, wysoką odpornością na podwyższone temperatury oraz elastycznością. Łatwa do nakładania i obróbki grubym oraz drobnym papierem ściernym, dająca się precyzyjnie szlifować na przejściach do strefy nieszlifowanej.

Podłoże:

 • stal,
 • stal ocynkowana,
 • laminaty poliestrowe,
 • aluminium,
 • stare powłoki lakierowe
Nie nakładać bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

Przygotowanie podłoża:

 1. Obrabiane powierzchnie odtłuścić, przeszlifować i oczyścić.
 2. Ponownie odtłuścić, a następnie dokładnie osuszyć.

Przygotowanie szpachlówki:

Wymieszać dokładnie do uzyskania jednolitego koloru 100 części wagowych szpachlówki z 2-3 częściami wagowymi utwardzacza.

Zastosowanie zbyt dużej ilości utwardzacza może spowodować przebarwienie lakieru kryjącego.

Nanoszenie:

 1. Nanosić na podłoże cienkimi warstwami o grubości nie przekraczającej 5mm, w ciągu 4-5 minut/20°C od przygotowania, w temperaturze co najmniej 10°C.

Czas wysychania:

20-30 minut/20°C. Wzrost temperatury otoczenia przyśpiesza proces utwardzania.

Utwardzoną powierzchnię należy przeszlifować przed nałożeniem kolejnej warstwy.

Szlifowanie

Szlifowanie wstępne wykonać papierem ściernym P80-P120, szlifowanie wykańczające wykonać papierem ściernym P180 –P240.

Na szpachlówkę można nałożyć:

 • szpachlówkę poliestrową wykończeniową,
 • szpachlówkę natryskową poliestrową,
 • podkłady akrylowe.
Właściwości fizykochemiczne:

Tiksotropowa pasta bary szarej, metalicznej o charakterystycznym, aromatycznym zapachu, zawierająca styren. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia; 250 g/l.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu,w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji.

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

Stosowany utwardzacz:

Nadtlenek dwubenzoilu pasta

Czyszczenie sprzętu:

Aceton, rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.