Szpachlówka wypełniająca miękka

Dwukomponentowy produkt poliestrowy, łatwy w aplikacji, idealny do szlifowania zarówno ręcznego, jak i mechanicznego. Używany w celu wyrównania powierzchni, których nie można przygotować do obróbki mechanicznej. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do różnego rodzaju podłoży oraz odpowiednią twardością przy zachowaniu wysokiej elastyczności, która minimalizuje ryzyko powstania pęknięć nawet na dużych powierzchniach.

Charakterystyka:

Szpachlówka poliestrowa łatwa do nakładania oraz szlifowania. Przeznaczona do wypełniania dużych ubytków oraz małych nierówności. Doskonała konsystencja pozwala na nakładanie jej w grubszych warstwach na powierzchniach pionowych, a wysoka elastyczność minimalizuje ryzyko pękań nawet przy dużych powierzchniach. Zalecana do obróbki ręcznej oraz mechanicznej.

Podłoże:

  • stal,
  • stal ocynkowana,
  • laminaty poliestrowe,
  • aluminium,
  • stare powłoki lakierowe
Nie nakładać bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

Przygotowanie podłoża:

  1. Obrabiane powierzchnie odtłuścić, przeszlifować i oczyścić.
  2. Ponownie odtłuścić, a następnie dokładnie osuszyć.

Przygotowanie szpachlówki:

Wymieszać dokładnie do uzyskania jednolitego koloru 100 części wagowych szpachlówki z 2-3 częściami wagowymi utwardzacza.

Zastosowanie zbyt dużej ilości utwardzacza może spowodować przebarwienie lakieru kryjącego.

Nanoszenie:

  1. Nanosić na podłoże cienkimi warstwami w ciągu 4-6 minut/20°C od przygotowania, w temperaturze co najmniej 10°C

Czas wysychania:

20-30 minut/20°C. Wzrost temperatury otoczenia przyśpiesza proces utwardzania.

Szlifowanie

Szlifowanie wstępne wykonać papierem ściernym P80-P120, szlifowanie wykańczające wykonać papierem ściernym P180 –P240.

Właściwości fizykochemiczne:

Tiksotropowa pasta bary szarej o charakterystycznym, aromatycznym zapachu, zawierająca styren. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia; 250 g/l.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu,w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji.

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

Stosowany utwardzacz:

Nadtlenek dwubenzoilu pasta

Czyszczenie sprzętu:

Aceton, rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.