Szpachlówka plastic

Produkt ten dedykowany jest do wypełniania rys i wgłębień przed nałożeniem podkładu na elementy wykonane z tworzyw sztucznych. Posiada bardzo dobrą elastyczność i znakomitą przyczepność do nakładanych powierzchni z wyjątkiem teflonu i polietylenu. Zastosowana barwa pasować będzie do większości elementów z tworzyw stosowanych w samochodach. Sprawdza się podczas szlifowania ręcznego oraz mechanicznego. Przed aplikacją proponujemy stosować Primer Podkład na plastiki POLFILL.

Charakterystyka:

Poliestrowa szpachlówka wypełniająca przeznaczona do stosowania na powierzchnie z tworzywa sztucznego, do wyrównywania rys i wgłębień przed położeniem podkładu. Posiada dobrą elastyczność oraz przyczepność do większości tworzyw sztucznych (prócz polietylenu i teflonu).

Podłoże:

 • tworzywa sztuczne( z wyjątkiem PE, PTFE)
 • stal,
 • stal ocynkowana,
 • aluminium,
 • podkłady akrylowe dwukomponentowe
 • powłoki lakierowe

Przygotowanie podłoża:

 1. Obrabiane powierzchnie odtłuścić, przeszlifować i oczyścić.
 2. Ponownie odtłuścić, a następnie dokładnie osuszyć.

Przygotowanie szpachlówki:

Wymieszać dokładnie do uzyskania jednolitego koloru 100 części wagowych szpachlówki z 2-3 częściami wagowymi utwardzacza.

Zastosowanie zbyt dużej ilości utwardzacza może spowodować przebarwienie lakieru kryjącego.

Nanoszenie:

 1. Nanosić na podłoże cienkimi warstwami w ciągu 5-6 minut/20°C od przygotowania, w temperaturze co najmniej 10°C.

Czas wysychania:

30-40 minut w 20°C

Wzrost temperatury otoczenia przyśpiesza proces utwardzania.

Szlifowanie

Szlifowanie wstępne wykonać papierem ściernym P80-P120, szlifowanie wykańczające wykonać papierem ściernym P180 –P240.

Na szpachlówkę można nałożyć:

 • szpachlówkę natryskową poliestrową,
 • podkłady akrylowe.
Właściwości fizykochemiczne:

Tiksotropowa pasta bary szarej o charakterystycznym, aromatycznym zapachu, zawierająca styren. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia; 250 g/l

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu,w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji.

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

Stosowany utwardzacz:

Nadtlenek dwubenzoilu pasta

Czyszczenie sprzętu:

Aceton, rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.