Szpachlówka natryskowa

Tego typu produkt dwuskładnikowy poliestrowa zalecany jest do wypełniania rys, które powstały przy wcześniejszej obróbce mas szpachlowych. Wyróżnia się wysoką przyczepnością do podłoży różnego typu powstałych po obróbce wcześniej nałożonych mas szpachlowych, a także tiksotropią, która uniemożliwia substancji „spłynięcie” z tworzywa. Stąd nadaje się do nakładania na powierzchnie pionowe. Szpachla nanoszona jest pistoletem natryskowym. Sprawdza się zarówno podczas obróbki mechanicznej, jak i ręcznej wykonanej drobnoziarnistymi papierem ściernym.

Charakterystyka:

Poliestrowa szpachlówka wykańczająca, przeznaczona do nakładana natryskiem pneumatycznym na powierzchnie poziome oraz pionowe. Pozwala na uzyskanie bardzo gładkiej powłoki nawet na dużych powierzchniach. Bardzo dobrze izoluje podkłady i lakiery akrylowe od szpachlówek poliestrowych. Tworzy warstwy dobrze przyczepne. Przeznaczona do obróbki mechanicznej oraz ręcznej drobnoziarnistym papierem ściernym.

Podłoże:

  • szpachlówki poliestrowe,
  • podkłady akrylowe dwukomponentowe,
  • stal,
  • aluminium,
  • tworzywa sztuczne z wyjątkiem PE, PP, PTFE
  • stare powłoki lakierowe.

Nie nakładać bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe. Nie stosować na powierzchnie ocynkowane.

Przygotowanie podłoża:

  1. Obrabiane powierzchnie odtłuścić, przeszlifować i oczyścić.
  2. Ponownie odtłuścić, a następnie dokładnie osuszyć.

Przygotowanie szpachlówki:

Wymieszać dokładnie do uzyskania jednolitego koloru 100 części wagowych szpachlówki z 3-4 częściami wagowymi utwardzacza.

Zastosowanie zbyt dużej ilości utwardzacza może spowodować przebarwienie lakieru kryjącego.

Rozcieńczenie:

Dodać rozcieńczalnik do szpachlówki natryskowej w ilości do 10% objętościowych.

Nanoszenie:

  1. Nanosić za pomocą pistoletu natryskowego o średnicy dyszy 2,2-3mm przy ciśnieniu 3-4 bara, od 1-3 warstw o łącznej grubości nie przekraczającej 0,5 mm, w temperaturze co najmniej 10°C, w ciągu 15-20 minut od przygotowania. Pomiędzy warstwami należy pozostawić kilkuminutowy czas na odparowanie rozcieńczalnika. Czas odparowywania zależy od grubości nałożonej warstwy oraz temperatury otoczenia.

Czas wysychania:

60 minut/20°C lub 30minut/60°C. Wzrost temperatury otoczenia przyśpiesza proces utwardzania.

Szlifowanie

Szlifowanie wstępne wykonać papierem ściernym P80-P120, szlifowanie wykańczające wykonać papierem ściernym P240 –P320.

Właściwości fizykochemiczne:

Tiksotropowa ciecz bary szarej o charakterystycznym, aromatycznym zapachu, zawierająca styren. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia; 540g/l.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu,w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji.

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

Stosowany utwardzacz:

Nadtlenek cyklohexanonu -Cetox 35OE.

Czyszczenie sprzętu:

Aceton, rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.