Szpachlówka Multi funkcyjna

Wielofunkcyjna szpachlówka poliestrowa łączy w sobie cechy produktów wypełniających i wykańczających. Dzięki odpowiedniej konsystencji można ją nakładać na powierzchnie pionowe. Pozostawia gładką powierzchnię, która nie wymaga wielokrotnego szlifowania. Wysoka elastyczność sprawia natomiast, że na tworzywie nie powstają spękania i rysy. Nadaje się do obróbki drobnym i grubym papierem ściernym, a do tego jest łatwa w aplikacji. Przeznaczona jest do wypełniania dużych ubytków oraz małych nierówności.

Charakterystyka:

Szpachlówka poliestrowa wielofunkcyjna, łączy w sobie cechy szpachlówek wypełniających i wykańczających. Doskonała konsystencja pozwala na nakładanie jej na powierzchnie pionowe, a odpowiednia elastycznośćminimalizuje ryzyko spękań. Łatwa do nakładania oraz szlifowania drobnym i grubym papierem ściernym. Przeznaczona do wypełniania dużych ubytków oraz małych nierówności. Po nałożeniu pozostawia gładką powierzchnię minimalizując tym samym ilość niezbędnego szlifowania.

Podłoże:

  • stal,
  • stal ocynkowana,
  • aluminium,
  • laminaty poliestrowe,
  • stare powłoki lakierowe
Nie nakładać bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

Przygotowanie podłoża:

  1. Obrabiane powierzchnie odtłuścić, przeszlifować i oczyścić.
  2. Ponownie odtłuścić, a następnie dokładnie osuszyć.

Przygotowanie szpachlówki:

Wymieszać dokładnie do uzyskania jednolitego koloru 100 części wagowych szpachlówki z 2-3 częściami wagowymi utwardzacza.

Zastosowanie zbyt dużej ilości utwardzacza może spowodować przebarwienie lakieru kryjącego.

Nanoszenie:

  1. Nanosić na podłoże cienkimi warstwami w ciągu 4-5 minut/20°C od przygotowania, w temperaturze co najmniej 10°C.

Czas wysychania:

35-45 minut w 20°C

Wzrost temperatury otoczenia przyśpiesza proces utwardzania.

Szlifowanie

Szlifowanie wstępne wykonać papierem ściernym P80-P120, szlifowanie wykańczające wykonać papierem ściernym P180 –P320.

Właściwości fizykochemiczne:

Tiksotropowa pasta bary jasno szarej o charakterystycznym, aromatycznym zapachu, zawierająca styren. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia; 250 g/l.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu,w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji.

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

Stosowany utwardzacz:

Nadtlenek dwubenzoilu pasta

Czyszczenie sprzętu:

POLFILL – rozpuszczalnik NITRO.