Szpachlówka Long Life

Poliestrowa szpachla nadająca się do ubytków na dużych powierzchniach , także tych pionowych. Spośród innych tego typu produktów wyróżnia ją idealna konsystencja oraz wysoka elastyczność. Dzięki temu można pokrywać tworzywo za pomocą grubszych warstw i zarazem uniknąć powstawania mikropęknięć. Długi czas przydatności do użycia po wymieszaniu z utwardzaczem pozwala na nanoszenie poprawek i nakładanie na powierzchnię nawet po 20 minutach. Nadaje się do obróbki papierem ściernym.

Charakterystyka:

Szpachlówka poliestrowa, przeznaczona do wypełniania ubytków na dużych powierzchniach w tym również pionowych. Jej znakomita konsystencja pozwala na nakładanie jej w grubszych warstwach, a wysoka elastyczność zapobiega powstawaniu mikropęknięć. Stosunkowo długi czas przydatności do użycia po wymieszaniu z utwardzaczem pozwala na nanoszenie poprawek na nakładane powierzchnie nawet po 20 minutach. Łatwa do nakładania i obróbki grubym i drobnym papierem ściernym.

Podłoże:

  • stal,
  • stal ocynkowana,
  • aluminium,
  • laminaty poliestrowe,
  • stare powłoki lakierowe
Nie nakładać bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

Przygotowanie podłoża:

  1. Obrabiane powierzchnie odtłuścić, przeszlifować i oczyścić.
  2. Ponownie odtłuścić, a następnie dokładnie osuszyć.

Przygotowanie szpachlówki:

Wymieszać dokładnie do uzyskania jednolitego koloru 100 części wagowych szpachlówki z 2-3 częściami wagowymi utwardzacza.

Zastosowanie zbyt dużej ilości utwardzacza może spowodować przebarwienie lakieru kryjącego.

Nanoszenie:

  1. Nanosić na podłoże cienkimi warstwami w ciągu 15-20 minut/20°C od przygotowania, w temperaturze co najmniej 10°C.

Czas wysychania:

70-90 minut w 20°C

Wzrost temperatury otoczenia przyśpiesza proces utwardzania.

Szlifowanie

Szlifowanie wstępne wykonać papierem ściernym P80-P120, szlifowanie wykańczające wykonać papierem ściernym P180 –P240.

Właściwości fizykochemiczne:

Tiksotropowa pasta bary jasno zielonej o charakterystycznym, aromatycznym zapachu, zawierająca styren. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia; 250 g/l.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu,w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

15 miesięcy od daty produkcji.

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

Stosowany utwardzacz:

Nadtlenek dwubenzoilu pasta

Czyszczenie sprzętu:

Aceton, rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.