Szpachlówka lekka

Poliestrowy produkt wypełniający. Składa się z wypełniaczy o niższej gęstości w porównaniu ze standardową szpachlówką wypełniającą. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża. Niski skurcz podczas utwardzania pozwala na stosowanie go na dużych powierzchniach. Charakteryzuje się większą zawartością żywicy. W związku z tym zaleca się stosowanie większej ilości utwardzacza niż w typowych szpachlówkach poliestrowych. Sugerowana ilość 3 – 4%.

Charakterystyka:

Poliestrowa szpachlówka wypełniająca, która dzięki zastosowaniu lekkich wypełniaczy charakteryzuje się znacznie niższą gęstością w porównaniu ze standardowymi szpachlówkami. Posiada dobrą elastyczność i przyczepność do różnego rodzaju podłoży, łatwo się nakłada i obrabia, a niski skurcz podczas utwardzania pozwala na stosowanie jej na dużych powierzchniach. Ze względu na niską gęstość czas utwardzania szpachlówki jest dłuższy niż w przypadku typowych szpachlówek poliestrowych. Konieczne jest także stosowanie większej ilości utwardzacza (około 3 –4 %).

Podłoże:

 • stal,
 • stal ocynkowana,
 • aluminium,
 • laminaty poliestrowe,
 • podkłady akrylowe dwukomponentowe,
 • stare powłoki lakierowe
Nie nakładać bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

Przygotowanie podłoża:

 1. Obrabiane powierzchnie odtłuścić, przeszlifować i oczyścić.
 2. Ponownie odtłuścić, a następnie dokładnie osuszyć.

Przygotowanie szpachlówki:

Wymieszać dokładnie do uzyskania jednolitego koloru 100 części wagowych szpachlówki z 3-4 częściami wagowymi utwardzacza.

Zastosowanie zbyt dużej ilości utwardzacza może spowodować przebarwienie lakieru kryjącego.

Nanoszenie:

 1. Nanosić na podłoże cienkimi warstwami w ciągu 4-5 minut/20°C od przygotowania, w temperaturze co najmniej 10°C.

Czas wysychania:

35-45 minut w 20°C

Temperatura otoczenia poniżej 20°C znacznie wydłuża proces utwardzania.

Szlifowanie

Szlifowanie wstępne wykonać papierem ściernym P80-P120, szlifowanie wykańczające wykonać papierem ściernym P180 –P240.

Na szpachlówkę można nałożyć:

 • szpachlówkę poliestrową wykończeniową,
 • szpachlówkę natryskową poliestrową,
 • podkłady akrylowe.
Właściwości fizykochemiczne:

Tiksotropowa pasta barwy jasnoniebieskiej o charakterystycznym, aromatycznym zapachu. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia <250 g/l

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu,w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji.

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

Stosowany utwardzacz:

Nadtlenek dwubenzoilu pasta

Czyszczenie sprzętu:

Aceton, rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.