Zapraszamy Klientów na szkolenie z aplikacji naszych produktów, prowadzone przez doświadczonego technika. Wszystkie problemy i pytania postaramy się rozwiązać. Pokażemy jak można efektywnie pracować z jedną sprawdzoną marką.
Osoby zainteresowane szkoleniem zapraszamy do kontaktu:

Close-up of spray paint gun with worker working on a red car

Imię i nazwisko/Nazwa*

Adres email*

Numer telefonu*

Adres siedziby/prowadzenia działalności*

Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż ww.)

Przedmiot szkolenia, w tym temat i zakres szkolenia

Proponowane miejsce szkolenia*

Proponowany termin szkolenia*

Liczba uczestników*

Dodatkowe uwagi

Potwierdzam zapoznanie się z treścią Ogólnego Regulaminu i jego załącznikami, w tym Ogólna Klauzula Informacyjna, Szczególnym Regulaminem Szkoleń i jego załącznikiem tj. Klauzulą Informacyjną Szkoleń.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu mojego uczestnictwa w szkoleniu realizowanym przez Administratora tj. spółkę Lerg Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Pustków-Osiedle, nr 59D, 39-206 Pustków 3.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej informacji handlowych i marketingowych, a także kontaktu w celach promocyjnych kolejnych wydarzeń organizowanych przez Administratora tj. spółkę Lerg Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Pustków-Osiedle, nr 59D, 39-206 Pustków 3.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu prowadzenia za ich pomocą marketingu bezpośredniego przez spółkę Lerg Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Pustków-Osiedle, nr 59D, 39-206 Pustków 3, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017, poz. 1907, z pózn. zm.).

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017, poz. 1219, z pózn. zm.) przez spółkę Lerg Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Pustków-Osiedle, nr 59D, 39-206 Pustków 3

* - wymagane