Masa uszczelniająca z pyłem aluminiowym

Charakterystyka:

Jednoskładnikowy wyrób na bazie żywic oraz kauczuku syntetycznego z dodatkiem aluminium. Przeznaczony do uszczelniania oraz maskowania połączeń elementów karoserii samochodowej, szczególnie narażonej na działanie podwyższonych temperatur. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża, podwyższoną elastycznością, odpornością na wibracje, warunki atmosferyczne oraz temperaturę. Zawartość środków tiksotropujących ułatwia aplikację masy, a niewielki skurcz podczas wysychania umożliwia zachowanie oryginalnego śladu pędzla utwardzonej powłoki. Produkt może być pokrywany wszystkimi rodzajami lakierów samochodowych.

Podłoże:

  • surowa i zagruntowana blacha
  • polakierowane powierzchnie stalowe

Przygotowanie podłoża:

Obrabiane powierzchnie oczyścić (usunąć ewentualne ogniska korozji), odtłuścić, a następnie dokładnie osuszyć.

Nanoszenie:

  1. Produkt nanosić na oczyszczoną powierzchnie przy pomocy pędzla z twardym włosem lub szpachelki. Podczas nanoszenia masa nie wykazuje tendencji do ściekania.
  2. Optymalna temperatura pracy od 10°C do 25°C

Czas wysychania:

  1. Suchość powierzchniowa –20-30minut w 20°C
  2. Szybkość twardnienia –warstwa o grubości ok. 1 mm dziennie.
  3. Powierzchnię można pokrywać dostępnymi lakierami samochodowymi po całkowitym wyschnięciu.
  4. Grubość naniesionych warstw produktu znacząco wpływa na czas schnięcia.
Właściwości fizykochemiczne:

Pasta barwy metaliczno-szarej o aromatycznym, słodkim zapachu. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia: < 540 g/l.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu,w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji.

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

Czyszczenie sprzętu:

Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych lub rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.