Masa na pędzel uszczelniająca

Jednoskładnikowy wyrób na bazie żywic z dodatkiem kauczuku syntetycznego, który wysycha i twardnieje poprzez odparowanie rozpuszczalników. Przeznaczony jest do uszczelniania połączeń spawanych, zgrzewanych oraz blaszanych spoin lutowanych. Tworzy trwałą i elastyczną warstwę odporną na działanie wody, benzyny, olejów oraz wysokich temperatur (do 60ºC). Po wyschnięciu może być pokrywany wszystkimi rodzajami lakierów samochodowych.

Charakterystyka:

Masa uszczelniająca na pędzel jest jednoskładnikowym wyrobem na bazie kauczuku syntetycznego, który twardnieje poprzez odparowanie rozpuszczalników. Przeznaczona jest do uszczelniania połączeń spawanych i zgrzewanych oraz blaszanych spoin lutowanych. Tworzy trwałą i elastyczną warstwę odporną na działanie wody, benzyny, olejów oraz wysokich temperatur (do 60°C). Może być pokrywana wszystkimi systemami lakierów samochodowych (na świeżo lub apo stwardnieniu).

Podłoże:

  • surowa i zagruntowana blacha
  • polakierowane powierzchnie stalowe

Przygotowanie podłoża:

Obrabiane powierzchnie oczyścić (usunąć ewentualne ogniska korozji), odtłuścić, a następnie dokładnie osuszyć.

Nanoszenie:

  1. Produkt nanosić na oczyszczoną powierzchnie przy pomocy pędzla z twardym włosem. Podczas nanoszenia masa nie wykazuje tendencji do ściekania.
  2. Optymalna temperatura pracy od 10°C do 25°C

Czas wysychania:

  1. Suchość powierzchniowa –20-30minut w 20°C
  2. Szybkość twardnienia –warstwa o grubości ok. 1 mm dziennie.
  3. Powierzchnię można pokrywać dostępnymi lakierami samochodowymi na świeżo („mokro na mokro”) lub po całkowitym wyschnięciu.
  4. Grubość naniesionych warstw produktu znacząco wpływa na czas schnięcia.
Właściwości fizykochemiczne:

Pasta barwy szarej o aromatycznym, słodkim zapachu, zawierająca toluen i octan butylu. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia: < 540 g/l

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu,w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji.

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

Czyszczenie sprzętu:

Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych lub rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.