Masa na pędzel lekka

Jednoskładnikowa masa uszczelniająca lekka, na bazie kauczuku syntetycznego, utwardzana przez odparowanie rozpuszczalnika charakteryzuje się dobrą przyczepnością do powierzchni metalowych, dużą elastycznością i trwałością otrzymanej powłoki. Jej stosunkowo niska lepkość gwarantuje lekkość w nakładaniu, a dodatek środków tiksotropujących pozwala uzyskać pożądaną strukturę. Zarówno na mokro jak i po stwardnięciu można pokrywać ją lakierami samochodowymi na bazie rozpuszczalników.

Charakterystyka:

Lekka, jednoskładnikowa masa na pędzel przeznaczona do uszczelniania spawów, zgrzewów oraz blaszanych spoin lutowanych. Twardnieje poprzez odparowanie rozpuszczalników. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do powierzchni metalowych, dużą elastycznością i trwałością otrzymanej powłoki. Jej stosunkowa niska lepkość gwarantuje lekkość w nakładaniu, a dodatek środków tiksotropujących pozwala uzyskać pożądaną strukturę. Może być pokrywana wszystkimi systemami lakierów samochodowych (na świeżo lub po stwardnieniu).

Podłoże:

  • surowa i zagruntowana blacha
  • polakierowane powierzchnie stalowe

Przygotowanie podłoża:

Obrabiane powierzchnie oczyścić (usunąć ewentualne ogniska korozji), odtłuścić, a następnie dokładnie osuszyć.

Nanoszenie:

  1. Produkt nanosić na oczyszczoną powierzchnie przy pomocy pędzla z twardym włosem. Podczas nanoszenia masa nie wykazuje tendencji do ściekania.
  2. Optymalna temperatura pracy od 10°C do 25°C

Czas wysychania:

  1. Suchość powierzchniowa –20-30minut w 20°C
  2. Szybkość twardnienia –warstwa o grubości ok. 1 mm dziennie.
  3. Powierzchnię można pokrywać dostępnymi lakierami samochodowymi na świeżo („mokro na mokro”) lub po całkowitym wyschnięciu.
  4. Grubość naniesionych warstw produktu znacząco wpływa na czas schnięcia.
Właściwości fizykochemiczne:

Tiksotropowa pasta barwy jasnoszarej o aromatycznym, słodkim zapachu. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia: < 540 g/l.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu,w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji.

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

Czyszczenie sprzętu:

Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych lub rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.