Primer podkład na plastiki

Wysokiej jakości jednokomponentowy podkład przeznaczony do nakładania pędzlem lub pistoletem na podłoża samochodowe wykonane z tworzyw sztucznych takie jak: zderzaki, spoilery czy lusterka. Stosowany jest jako warstwa gruntująca, która zwiększa przyczepność podkładów akrylowych i preparatów poliuretanowych do podłoży plastikowych.

Charakterystyka:

Jednokomponentowy podkład na elementy plastikowe, zwiększający przyczepności powłok lakierniczych oraz mas szpachlowych do podłoży wykonanych z tworzyw sztucznych. Stosowany jako warstwa gruntująca, tworząca powłokę gwarantującą odpowiednią przyczepność lakieru nawierzchniowego oraz mas szpachlowych do elementów wykonanych z tworzyw sztucznych: zderzaków, lusterek, spojlerów, kratek wentylacyjnych w masce itd..

Podłoże:

  • podłoża wykonane z tworzyw sztucznych,
  • polipropylen,
  • polipropylen i jego mieszaniny.
Producent nie gwarantuje poprawy przyczepności do powłok wykonanych z polietylenu

Przygotowanie podłoża:

  1. Obrabiane powierzchnie odtłuścić, w razie potrzeby przeszlifować, oczyścić i ponownie odtłuścić, a następnie dokładnie osuszyć.

Przygotowanie produktu:

  1. Gotowy do użycia produkt wstrząsnąć przed użyciem w celu dokładnego zamieszania.

Nanoszenie:

  1. Nanosić na uprzednio przygotowane podłoże za pomocą pędzla lub pistoletu natryskowego, w temperaturze co najmniej 10°C.
  2. Zalecana temperatura nanoszenia: 20°C.

Parametry natrysku:

  1. Dysza: 1,3 - 1,4 mm
  2. Ciśnienie: Według zaleceń producenta sprzętu.
  3. Liczba warstw: 1 - 2 warstwy.

Czas odparowywania:

15-25 minut/20°C.

Wzrost temperatury otoczenia przyśpiesza proces odparowywania.

Uwaga:

Nie szlifować otrzymanej po wyschnięciu powłoki.

Zamknąć pojemnik natychmiast po użyciu produktu.

Właściwości fizykochemiczne:

Klarowna ciecz barwy żółtej do lekko pomarańczowej, zawierająca ksylen. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia; 850 g/l.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu,w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji.

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

Czyszczenie sprzętu:

Aceton, ksylen.