Podkład epoksydowy 2:1

Charakterystyka:

Wysokiej jakości dwu-komponentowy podkład epoksydowy, który zapewnia doskonałą ochronę powierzchni metalowych przed korozją. Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoży. Podczas renowacji samochodu służy jako warstwa izolacyjna lub warstwa zwiększająca przyczepność pomiędzy danym podłożem, a następną warstwą lakierniczą. Posiada wysoką odporność na czynniki chemiczne i atmosferyczne. Można go szlifować ręcznie i mechanicznie, na sucho i na mokro oraz pokryć różnymi systemami lakierów nawierzchniowych.

Podłoże:

 • stal,
 • żelwo,
 • cynk
 • aluminium
 • laminaty
 • stare powłoki lakiernicze
 • beton

Przygotowanie podłoża:

Obrabianą powierzchnię przeszlifować, oczyścić z pyłu, odtłuścić (Polfill - zmywacz uniwersalny) i dokładnie osuszyć.

Przygotowanie podkładu:

Proporcje mieszania objętościowo
Podkład2
Utwardzacz1

Wymieszać dokładnie podkład i utwardzacz aż do uzyskania jednolitej konsystencji.

Nie należy przekraczać zalecanych ilości utwardzacza.

Nanoszenie:

 1. Nanosić za pomocą pistoletu natryskowego wyposażonego w dyszę o średnicy 1,6 – 1,8 mm przy ciśnieniu zalecanym przez producenta sprzętu, zwykle 3 – 4 bar.
 2. Liczba warstw: 1-2
 3. Grubość pierwszej warstwy: 40 –50μm
 4. Czas odparowania między warstwami: 5-10 minut w 20°C
 5. Wydajność mieszanki gotowej do użycia: zależy od formy obiektu, chropowatości podłoża, metod i warunków aplikacji oraz grubości uzyskanej warstwy.
 6. Aplikację wykonywać przy minimalnej temperaturze 15°C i wilgotności względnej nie większej niż 80%.

Czas wysychania:

 1. Pyłosuchość: 10-15 min.
 2. Suchość dotykowa: 1,5 h
 3. Pełne utwardzenie: 12h

Szlifowanie:

 1. Szlifowanie na sucho: ręcznie; P400 -500 lub mechanicznie; P360-P500.
 2. Szlifowanie na mokro: ręcznie; P800-1000 lub mechanicznie: P600-P1000.
Właściwości fizykochemiczne:

Wysoce-lepka ciecz barwy szarej o aromatycznym, słodkim zapachu.Zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia < 540g/l

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu,w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

18 miesięcy od daty produkcji.

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

Stosowany utwardzacz:

Stosować wyłącznie z Polfill - Utwardzacz do podkładu epoksydowego 1 : 2

Czyszczenie sprzętu:

Polfill -Rozpuszczalnik NITRO.