Akrylowy podkład wypełniający 2K HS 5+1

Wysokiej jakości dwukomponentowy podkład, który powstał na bazie żywic. Charakteryzuje się właściwościami pozwalającymi na uzyskanie dobrej przyczepności do podłoży różnego typu. Używany do obróbki na sucho lub mokro. Istnieje możliwość pokrycia ich dodatkowym bezbarwnym lakierem samochodowym. W przypadku stosowania na elementy plastikowe zaleca się wcześniej zastosowanie produktu Primer na plastiki Polfill, co poprawi przyczepność.

Charakterystyka:

Wysokiej jakości 2-komponentowy podkład na bazie żywic akrylowych. Posiada doskonałe właściwości wypełniające oraz dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoży. Przeznaczony do obróbki zarówno na sucho jak i na mokro. Można go pokryć różnymi systemami lakierów nawierzchniowych.

Podłoże:

 • stal,
 • aluminium,
 • szpachlówki poliestrowe,
 • podkłady epoksydowe,
 • podkłady reaktywne,
 • laminaty poliestrowo-szklane,
 • stare powłoki lakierowe,
 • tworzywa sztuczne.

Przygotowanie podłoża:

 1. Obrabianą powierzchnię przeszlifować, oczyścić z pyłu, odtłuścić i dokładnie osuszyć.

Przygotowanie podkładu:

Proporcje mieszania objętościowo
Podkład5
Utwardzacz1
Rozcieńczalnik20 – 25%

Wymieszać dokładnie podkład, utwardzacz i rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych aż do uzyskania jednolitej konsystencji.

Nie należy przekraczać zalecanych ilości utwardzacza.

Lepkość natryskowa:

 1. 25–30 s DIN 4/20°C

Nanoszenie:

 1. Nanosić za pomocą pistoletu natryskowego wyposażonego w dyszę o średnicy 1,6 –1,8 mm przy ciśnieniu zalecanym przez producenta sprzętu, zwykle 3 – 4 bar.
 2. Liczba warstw: 2 – 3
 3. Grubość suchej warstwy: 60 –80 μm
 4. Trwałość mieszanki: około 2 godzin w 20°C
 5. Czas odparowania między warstwami: 8 -10 minut w 20°C
 6. Wydajność mieszanki gotowej do użycia: 5 m2/l.
 7. Aplikację wykonywać przy minimalnej temperaturze 10°C i wilgotności względnej nie większej niż 75%.

Czas wysychania:

 1. 5-7 godzin w 20°C
 2. 30 minut w 60°C
 3. Suszenie promiennikiem IR: 7 –15 minut
 4. Temperatura poniżej 20°C wydłuża czas utwardzania.

Szlifowanie:

 1. Szlifowanie na sucho wykonać papierem ściernym P320 -P400.
 2. Szlifowanie na mokro wykonać papierem ściernym P800 -P1200.
Właściwości fizykochemiczne:

Wysoce-lepka ciecz barwy jasnoszarej lub ciemnoszarej o aromatycznym, słodkim zapachu. Zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia < 540g/l

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu,w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji.

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

Stosowany utwardzacz:

Stosować wyłącznie Utwardzacz do podkładu wypełniającego 2K HS 1+5 POLFILL.

Czyszczenie sprzętu:

Aceton, ksylen.