Akrylowy lakier bezbarwny superior 2K HS 2:1

Produkt o wysokiej zawartości części stałych, który przeznaczony jest do napraw samochodowych. Schnie w bardzo szybkim tempie, wyróżnia się wysoką twardością. Jego aplikacja pozwala na uzyskanie doskonałego połysku. Istnieje możliwość aplikowania na lakier bezbarwny samochodowy po wcześniejszym odparowaniu rozcieńczalnika. Wykazuje wysoką odporność na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, w tym promieni UV. Składniki zawarte w produkcie gwarantują idealny wygląd lakierowanej powłoki.

Produkt dostępny jest z dodatkiem utwardzacza FAST lub NORMAL.

Charakterystyka:

Bezbarwny lakier akrylowy o wysokiej zawartości części stałych, przeznaczony do napraw samochodowych. Charakteryzuje się szybkim schnięciem, wysoką twardością i doskonałym połyskiem. Może być aplikowany na lakier bazowy 15-20 minut po odparowaniu rozcieńczalnika. Jest odporny na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, co gwarantuje znakomity wygląd lakierowanej powłoki. Występuje w dwóch wersjach: z utwardzaczem standardowym lub szybkim. Wybór właściwego utwardzacza uzależniony jest od warunków aplikacji.

Podłoże:

 • wodorozcieńczalne i rozcieńczalnikowe lakiery bazowe

Przygotowanie lakieru:

Proporcje mieszania objętościowo
Lakier2
Utwardzacz1
Rozcieńczalnik5-10%

Wymieszać dokładnie lakier, utwardzacz i rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych, aż do uzyskania jednolitej konsystencji

Nie należy przekraczać zalecanych ilości utwardzacza.

Lepkość natryskowa:

 1. Bez rozcieńczenia 18-19s DIN 4/20°C
 2. Po dodaniu rozcieńczalnika 15-16s DIN 4/20°C

Nanoszenie:

 1. Nanosić za pomocą pistoletu natryskowego wyposażonego w dyszę o średnicy 1,3 –1,4 mm przy ciśnieniu 2,0–2,5 bar.
 2. Liczba warstw: 1,5 –2
 3. Trwałość mieszanki: 60 minut w 20°C stosując utwardzacz standardowy
 4. Czas odparowania między warstwami: 10-12 minut w 20°C
 5. Aplikację wykonywać przy minimalnej temperaturze 10°C i wilgotności względnej nie większej niż 70%

Czas wysychania:

 1. Pyłosuchość: 30 minut w 20°C
 2. Twardość użytkowa: 14 godzin w 20°C lub 45 minut w 50°C
 3. Pełne utwardzenie: 4 doby
 4. Czasy schnięcia odnoszą się do temperatur poszczególnych elementów.
 5. Temperatura poniżej 20°C wydłuża czas utwardzania.
Właściwości fizykochemiczne:

Bezbarwna ciecz o aromatycznym, słodkim zapachu. Zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia < 840 g/l.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu,w temperaturze od 5 do 25°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji.

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

Stosowany utwardzacz:

Stosować wyłącznie Utwardzacz Normal 1:2 lub Utwardzacz Fast 1:2 do lakieru akrylowego Superior POLFILL.

Czyszczenie sprzętu:

Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych lub rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.