Akrylowy lakier bezbarwny classic 2K HS 2:1

Produkt bezbarwny, wyróżniający się wysoką zawartością części stałych, twardością oraz idealnym połyskiem. Dodatkowo jest również odporny na działanie czynników zewnętrznych, w tym promieni UV. Dzięki temu zapewnia świetny wygląd tworzywa. Dobra rozlewność i szybkie schnięcie bezbarwnego lakieru samochodowego zapewniają łatwość przeprowadzenia napraw oraz zmniejszają czas przebywania w komorze lakierniczej.

Występuje w dwóch wersjach: z utwardzaczem NORMAL lub FAST. Wybór właściwego utwardzacza zależy przede wszystkim od warunków panujących podczas aplikacji.

Charakterystyka:

Bezbarwny lakier akrylowy o wysokiej zawartości części stałych. Charakteryzuje się wysoką twardością i doskonałym połyskiem. Jest odporny na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, co gwarantuje znakomity wygląd lakierowanej powłoki. Dobra rozlewność i szybkie schnięcie lakieru zapewniają łatwość prowadzenia napraw oraz zmniejszają czas przebywania pojazdu w komorze lakierniczej. Występuje w dwóch wersjach: z utwardzaczem standardowym lub szybkim. Wybór właściwego utwardzacza uzależniony jest od warunków aplikacji.

Podłoże:

 • wodorozcieńczalne i rozcieńczalnikowe lakiery bazowe

Przygotowanie lakieru:

Proporcje mieszania objętościowo
Bez rozcieńczalnikaZ rozcieńczalnikiem
Lakier22
Utwardzacz11
Rozcieńczalnik05%

Wymieszać dokładnie lakier, utwardzacz i rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych, aż do uzyskania jednolitej konsystencji

Nie należy przekraczać zalecanych ilości utwardzacza.

Lepkość natryskowa:

 1. 16 –17 s DIN 4/20°C bez rozcieńczalnika
 2. 15 –16 s DIN 4/20°C z rozcieńczalnikiem

Nanoszenie:

 1. Nanosić za pomocą pistoletu natryskowego wyposażonego w dyszę o średnicy 1,3 –1,4 mm przy ciśnieniu 2 –2,5 bar.
 2. Liczba warstw: 2
 3. Trwałość mieszanki: 1 godzina w 20°C
 4. Czas odparowania między warstwami: 10-12 minut w 20°C
 5. Aplikację wykonywać przy minimalnej temperaturze 10°C i wilgotności względnej nie większej niż 75%

Czas wysychania:

 1. Pyłosuchość: 30 minut w 20°C 3 minuty w 50°C
 2. Twardość użytkowa: 14 godzin w 20°C lub 45 minut w 50°C
 3. Pełne utwardzenie: 4 doby
 4. Czasy schnięcia odnoszą się do temperatur poszczególnych elementów.
 5. Temperatura poniżej 20°C wydłuża czas utwardzania.
Właściwości fizykochemiczne:

Bezbarwna ciecz o rozpuszczalnikowo-estrowym zapachu. Zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia < 840g/l.

Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu,w temperaturze od 5 do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji.

Zalecenia BHP:

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

Stosowany utwardzacz:

Stosować wyłącznie Utwardzacz Normal 1:2 lub Utwardzacz Fast 1:2 do lakieru akrylowego Classic POLFILL.

Czyszczenie sprzętu:

Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych lub rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.